English (United States) nb-NO
You are here:   Nyttig > Forsikring
  |  Logg inn

 

Minimer

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer 10130.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

 

Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr og innredning som det er naturlig å ta med seg når man flytter).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til:

Forsikringsavdelingen i OBOS
Tlf: 22 86 55 00
Faks: 22 86 57 04
E-post: forsikring@obos.no

 

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring er egenandelen på kr. 10415,- (pr. januar 2019).

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.