English (United States) nb-NO
You are here:   Nyttig > Brannsikring
  |  Logg inn

 

Minimer

Brannsikring

Ansvar for røykvarslere og slokningsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokningsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Det er beboerne i fellesskap i hvert hus som har ansvar for å skifte batterier i røykvarslere på fellesområder.

 

Montering og vedlikehold av røykvarslere

Røykvarslere skal være montert i taket, minst 50 cm ut fra vegg. Det finnes to typer som fungerer på ulik måte. Det er en fordel å ha begge typer montert i hustanden.

  • Ioniske røykvarslere oppdager røyk og gasser fra flammebrann
  • Optiske røykvarslere oppdager ulmebrann og anbefales på soverom, barnerom og øverst i trappeløp.

Støvsug røykvarslerne med jevne mellomrom, sjekk batteriene jevnlig og skift batteri minst en gang i året.

 

Visste du at manglende røykvarslere kan gi avkortning på innboforsikringen ved en eventuell brann?

For nyttig informasjon og svar på ofte stilte spørsmål se nettsiden til Brann og redningsetaten.

Kontakt styret dersom du har overtatt en leilighet der brannsikringsutstyr mangler.

 

Rømningsveier

Det er beboers ansvar å sørge for sikre og tilgjengelige rømningsveier.
Loft som er innredet til soverom må ha store nok vinduer til at disse kan benyttes som rømningsvei. Kjellerganger skal holdes ryddig for å sikre fri pasasje ut kjellerdøren.