English (United States) nb-NO
You are here:   Bygg og vedlikehold > Varmepumpe
  |  Logg inn

 

Minimer

Installasjon av varmepumpe

I henhold til husordensreglene kan ikke endringer av eksteriøret på bygningene foretas uten samtykke av styret, eventuelt også av kommunen. I tillegg vedtok laget retningslinjer for påbygg i 2007 der det bl.a. står følgende:

”Styret gis fullmakt til å anvende ovennevnte retningslinjer med de presiseringer som er eller måtte bli nødvendige i alle påbyggssaker og tilpasse de til alle vesentlige bygningsmessige arbeider som for eksempel utgraving av kjeller, innredning av loft m.v., slik at disse bygningsarbeider blir likestillet så langt det er mulig.”


For å få tillatelse til å sette opp varmepumpe forutsettes det at naboene i huset er informert og har gitt skriftlig samtykke til installasjonen ved å fylle ut samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring  (skjema pdf)

Skriftlig søknad og samtykkeerklæring sendes styret.