English (United States) nb-NO
  |  Logg inn

Sjekkliste for påbygg

Minimer

Listen kan lastes ned her.

Innledning

Sjekklisten bygger på borettslaget vedtekter for påbygg. Bruk av sjekklisten fritar ikke fra krav stilt i vedtektene.

Alle søknader til Plan og bygningsetaten (PBE) er andelseiers ansvar, og eventuell veiledning innhentes fra PBE.

Styret har som praksis å ikke anbefale spesifikke firma til andelseiere.

 

 • Start med å sende skriftlig henvendelse til styret. Gå på nettsidene og finn hvilket utbyggingsalternativ du ønsker. Eventuelt be om tegninger fra styret.

Beslutningspunkt 1: Styret bekrefter at påbygg er mulig i henhold til forhåndsgodkjente bygg.

 • Utarbeid tegninger med mål og i målestokk, og en beskrivelse av prosjektet.
 • Styret krever ikke arkitekttegninger, men forbeholder seg retten til å vurdere om kvaliteten er god nok
 • Send tegninger til styret
 • Styret inviterer andelseier til et møte der tegningene gjennomgås.

 

Beslutningspunkt 2: Utbygging i henhold til vedlagte tegninger og mål godkjennes av styret

 • Søknad om utbygging sendes kommunen, sammen med styrets godkjenning

 

Beslutningspunkt 3: Byggetillatelse fra PBE

 • Kopi av byggetillatelse må sendes styret
 • Andelseier må skaffe seg en godkjent ansvarshavende (byggmester). Dette er et krav borettslaget stiller uavhengig av PBE.
 • Forslag til total byggeperiode med oppstartdato og ferdigstillelse oppgis.
 • Det må sendes inn firmaattest og skatteattest for ansvarshavende som ikke er eldre enn 6 mnd.
 • Sentral eller lokal godkjenning av ansvarshavende må sendes styret
 • Andelseier må få skriftlig dokumentert at ansvarshavende har nødvendig forsikring og sende kopi av dette til styret
 • Kontrakten som inngås mellom andelseier og ansvarshavende må sendes inn til styret
 • Andelseier må innhente dokumentasjon på eventuelle kabler/rør i bakken og sende dette til styret.
 • Påbyggingsgebyr må være betalt
 • Depositum må være innbetalt på egen depositumskonto i OBOS-banken. Dette kan ta inntil 2-3 måneder
 • Styret gjennomfører befaring

Beslutningspunkt 4: Igangsettingstillatelse fra styret

 • Behandles som egen styresak
 • Fastsetter total byggeperiode etter forslag fra andelseier
 • Fastsetter krav som må oppfylles for at ferdigstillelse skal godkjennes
 • Alt dette sendes sammen med vedtak til andelseier

 

NÅ KAN DU BEGYNNE UTBYGGINGEN

 

Beslutningspunkt 5: Ferdigattest fra PBE

 • Når andelseier mottar ferdigmelding fra PBE sendes denne til styret
 • Dersom du har overskredet byggetiden må du også sende inne bekreftelse fra OBOS på at dagmulkt er betalt.
 • Styret gjennomfører befaring i henhold til krav gitt i igangsettingstillatelse
 • Notat settes opp og undertegnes av partene

 

Beslutningspunkt 6: Ferdigstillelse fra styret/Styret godkjenner at påbygget er ferdig

 • Vedtas i egen styresak
 • Husleie justeres i henhold til ny størrelse
 • Depositum oppheves
 • Melding til forsikringsselskapet via OBOS om ferdigstilt påbygg
 • Orientering til andelseier