en-USnb-NO
You are here:   Bygg og vedlikehold > Snøbrøyting
  |  Login

Snøbrøyting

Minimize

Brøyting av veier og fortau foretas av Oslo Kommune.

Borettslaget har avtale med et firma om brøyting av parkeringsplasser innkjørsler og gangveier. Styret ber om at alle henvendelser om brøyting går til oss, og ikke til de som utfører arbeidet.

Under er tegning over hva som skal brøytes. Denne tegningen er gammel og vanskelig å lese, og styret vil få laget en bedre tegning.