English (United States) nb-NO
You are here:   Aktuelt
  |  Logg inn

Komprimatorbil

Minimer

Komprimatorbil kommer til Eftasåsen brl 7. mai fra kl 17.00. Den starter nederst i Vilbergveien og kjører opp Eftasåsen og ned Tyristubbveien. Den må sannsynsligvis tømmes halvveis og blir da borte ca 30 min.

Styret minner om at det hovedsaklig er hageavfall og annet avfall fra kjellere/loft som kan kastes i bilen. Maling, batterier, elektronikk og avfall etter oppussing/utbygging skal ikke kastes i komprimatorbilen. Styret vil følge bilen under hele turen og sørge for at dette overholdes.

  

Nye avtaler

Minimer
25 Latest Articles

Ny avtale om vintertjenester

Styret har inngått ny avtale om vintertjenester for perioden 1.11.2015 til 15.4.2016

Tilbudet innebærer følgende:

1. Beredskap
Døgnbemannet beredskap i perioden 1. november til 15. april.
Det igangsettes snørydding når det har falt 5-7 cm med snø.

Ved vedvarende snøfall kan det forventes at det ryddes opptil
2g.pr.døgn og det prioriteres at hovedveiene holdes åpne.
Snøryddingen skal om praktisk mulig være utført før kl. 06:00 virkedager og kl. 10:00 helg/helligdager. Alt etter tilsigelser og snøens beskaffenhet.


2. Maskinell snørydding
Uoppfordret maskinell snørydding utføres etter kart/skisse og snøen legges til siden på avtalte plasser.

Forbehold
Det tas forbehold om at arealene som skal ryddes er fri for biler, containere og annet som kan hindre muligheten til å komme frem med ryddeutstyret. Arbeid tett på/ mellom biler utføres kun der dette er forsvarlig med hensyn til bredde og
tilgang.

Feilparkerte biler/gjenstander brøytes utenom og etterrydding er ikke medregnet i tilbudet. Ved såleskraping må det også tas hensyn til at arealer som er veldig ujevne kan bli skrapet med forskjellig resultat.

Arealforandringer utført mellom sesongene skal være innmeldt før utførelse. Når maskinfeiing er planlagt skal kvister/løv store gjenstander, som ikke går inn i feiemaskinen, fjernes før oppstart. Eventuelt mer tid faktureres separat

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
  

Søk i arkivet

Minimer